Egységes Tudományos Törvényes

Budapest, 2017. szeptember 21.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Farkasvölgyi Campusának elhagyása és Ludovika Campusára költözésének tiszteletére “Záróünnepség” került megrendezésre, melyre Sallay Károly az OKDE elnöke is meghívást kapott. Az ünnepségen részt vett Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár, Zsinka András ny. r. vezérőrnagy, a Belügyminisztérium személyügyi helyettes államtitkára, Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, az NKE Fenntartói Testületének BM által delegált tagja, valamint Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, az RTK dékánja. A rendezvényt Rendőrtiszti Főiskola első parancsnokáról, dr. Györök Ferencről elnevezett előadóteremben nyitották meg, ahol elismerések átadására is sor került.

Patyi András rektor beszédében elmondta, hogy bár sem a karral, sem a jogelőd intézménnyel nem állt sem hallgatói sem oktatói jogviszonyban, ennek ellenére a rendezvény fennköltsége, ünnepi hangulata megragadta. Az egyetemnek a felsőoktatással szembeni követelmények teljesítésén túl, meg kell felelnie a fenntartó négy minisztérium elvárásainak is. Ezen elvárások a Fenntartói Testületen keresztül kerülnek meghatározásra. A rektor beszédét „Isten áldja a Rendészettudományi Kart, Isten áldja a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet és ezt a helyet!” – mondattal fejezte be.
Beszédet mondott még a campus volt hallgatójaként Zsinka András ny. r. vezérőrnagy. A helyettes államtitkár a Rendőrtiszti Főiskola történetét elevenítette fel beszédében, majd a kar kimagasló értékének nevezte a hallgatói tehetséggondozást.
Az ünnepi beszédeket követően Bodnár Zsolt r. dandártábornok, a Terrorelhárítási Központ főigazgató-helyettese emlékszalagot kötött fel az RTK zászlajára.

Az záróünnepség végén a Főépület előtt a Bánk bán Erkel Ferenc három felvonásos operája, Bánk áriájára levonták a kari lobogót.

Fotó: NKE