Egységes Tudományos Törvényes



Az Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület a regisztrált látogatók személyes adatait a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.

Az OKDE személyes adatok kezelésével kapcsolatos irányelvei

A honlapra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiből, illetve annak Internet címéről (IP) napló file készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az üzemeltető és a tartalomszolgáltató kizárólag a honlap fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatoknak minősülhet. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az érintett kérelmére az üzemeltető és a tartalomszolgáltató haladéktalanul megsemmisíti. A tárolt adatokat, azok tárolási formájától függetlenül biztonságban őrizzük meg. A weboldal szervere védett, a technológiából adódó minden biztonsági követelménynek megfelel. A papíron rögzített adatok őrzése a biztonságos ügyiratkezelés általános szabályai szerint történik. A regisztráció során keletkező információkat szigorúan bizalmasan, körültekintően kezeljük, azokat harmadik fél számára nem adjuk át. Felhasználóink bármely adatának felvétele és kezelése előtt tájékoztatjuk őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Ha az adatfelvételt, kezelést nem jogszabály teszi kötelezővé, felhívjuk a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére, valamint tájékoztatjuk az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni.

Az adatkezelés alapelvei

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy a törvény, esetleg a helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület honlapján történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes. Személyes adatok tekintetében az OKDE honlapok kiadásáért felelős adatkezelő a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. előírásai szerint jár el. A honlap egyes részeinek letöltésekor bizonyos esetben kisméretű adatfájlokat helyezünk el automatikusan az Ön számítógépén. („cookie”). Ennek megtörténtéről Ön nem kap további értesítést, az adatfájlok a honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. Az adatfájlokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el.