Egységes Tudományos Törvényes


Visegrádi V4 Detektív párbeszéd

Budapest, 2019. október 7.


A Visegrádi V4 Detektív Együttműködés keretében Budapesten bilaterális tárgyalást folytatott a Slovenská Komora Súkromnej Bezpečnosti (Szlovák Magánbiztonsági Kamara – SKSB) és az Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület küldöttsége. A szlovák delegációt Imrich Vaváček az SKSB elnöke (Pozsony korábbi főkapitány helyettese) vezette. A megbeszélésen felmerült az igény egy egységes magánnyomozói törvény igényére a V4 országainak területén. A jövőbeni lehetséges egységes szabályozás előkészítői munkáit a Visegrádi V4 Detektív Együttműködés szervezete magára vállalja. A tárgyaló felek fontosnak tartották, hogy a 2013-ban, Budapesten alapított együttműködés tovább fejlődjék, így immár nem kizárólag a szűkebb szakmai elvárásoknak feleljen csak meg, hanem bővüljön a sport és az oktatás fejlesztése terén is.

Ennek záloga egy egységes, magas színvonalú oktatási stratégia kidolgozása, amely alapvetően nemzetközi bevezetésre készül az együttműködő tagállamok szervezetei számára. A magas színvonalat biztosítja a minőség folyamatos mérése, ellenőrzése (TQM) fejlesztése mellett. A delegációkat fogadta Prof. Dr. Sallai János a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettörténeti Tanszékvezetője, a nemzetközi oktatási kapcsolatok fejlesztése kapcsán.


II. Visegrádi V4 Detektívek Nemzetközi Konferencia 2015

Budapest, 2015. május 20-21.


Május 21-én immár második alkalommal került sor Budapesten az Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület szervezésében a Visegrádi V4 Detektívek Nemzetközi Konferenciájára „Civilek a bűnmegelőzésért” címmel. A konferencia áttekintette az együttműködő visegrádi országok magánbiztonsági helyzetét. A rendezvény résztvevői részletesen megismerkedhettek az országonkénti törvényi szabályozásokkal, az esetleges jogi anomáliákkal. A konferencián részt vevő ukrán delegáció részletes tájékoztatást adott az ukrán magánbiztonság jelen helyzetéről, szóltak a kialakult krími helyzetről. A lengyel kollégák beszámoltak a sikeres lengyel bűnmegelőzési programról, bemutatva annak fontosabb elemeit. A magánbiztonság ezen belül a magánnyomozás lengyel jogi szabályozását hasonlították össze a magyarországi törvényekkel. A Cseh Köztársaságban hamarosan életbe lépő magánbiztonsági törvénnyel kapcsolatosan juthattunk információkhoz Vladimír Abraham a CKDS alelnökének előadásának jóvoltából.
Sallay Károly megnyitja a II. Visegrádi V4 Detektív Konferenciát

A konferencián számos hazai és külföldi egyetem képviseltette magát. Neves előadók tették értékessé a rendezvényt érdekesebbnél érdekesebb témákkal. Dr. Ladislav Igenyes a Pozsonyi Rendőr Akadémia adjunktusa a szlovákiai magánnyomozás helyzetével foglalkozott előadásában. Dr. Herold Károly az OKDE tiszteletbeli elnöke beszámolt a Visegrádi V4 Detektívek Együttműködésének első feladatokkal teli évéről. A konferencia résztvevői részesei lehettek Dr. Bócz Endre ny. fővárosi főügyész lebilincselő előadásának mely „a magánnyomozást érintő polgárjogi akadályokról” címet viselte. Dr. Mészáros Bence a Nemzeti Közszolgálati Egyetem MÖRT és a Pécsi Tudományegyetem ÁJK tanszékének docense, a magánnyomozást érintő kérdések leg szakavatottabb egyetemi előadójától megtudhattuk a hazai és az Európai Unióban milyen jogi korlátai vannak-e tevékenységnek.
Három remek előadás is szólt a II. Visegrádi V4 Detektívek Együttműködésének konferenciáján a bűnmegelőzésről. Előbbiekben már írtunk a lengyel kollégák remek előadásáról. Dr. Sivadó Máté a Nemzeti Közszolgálati Egyetem előadója „Drogjelenségek a fiatalok körében Magyarországon és az Európai Unióban” címmel tartotta meg előadását osztatlan siker mellett. Dr. Garamvölgyi László r. dandártábornok a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatója szakterületén mozgott, hiszen „Bűnmegelőzés sallangok nélkül” címmel az idei könyvvásáron megjelenő könyvéhez kapcsolódó sajátos hangvételű, sziporkázó előadása rendkívüli siker volt. 

Dr. Magyariné Dr. Nagy Edit és Dr. Janza Frigyes a konferencián

Sajnos az eredeti programtól eltérőn, technikai akadályok miatt nem hallhattuk Dr. Gulyás Gáspár afrikai migrációval kapcsolatos előadását. Zelenák János matematikus bemutatta találmányát a mindenki számára hihetetlen, pedig létező lehallgathatatlan kommunikációt, amely alkalmazást számos kormányzati és civil szervezet használ már a gyakorlatban is.

Dr. Garamvölgyi László levezető elnök

A konferencia záró részeként jelképesen átadásra került a Visegrádi V4 Detektívek Együttműködése éves elnökség a Lengyel Személy-és Vagyonvédelmi Kamara delegáltjainak, Bohdan Szpakowski és Mikołaj Augustyniak uraknak.
a Visegrádi V4 Detektívek Együttműködés delegációi

Az OKDE kezdeményezésére 2013. november 9-én a visegrádi országok magándetektív szervezeteivel közösen Budapesten megalakult a Visegrádi V4 Detektívek Együttműködése. Az Alapdokumentum aláírására ünnepélyes keretek között 2014 májusában került sor Varsóban. A regionális együttműködés középpontjában az Európai Unió területén végzett detektív munkával kapcsolatosan felmerülő kérdések, problémák közös kezelése, ezáltal határozottabb érdekérvényesítés áll.

Fotó: OKDEpress

Fotóalbum: Visegrad V4 Detectice Conference

Visegrádi V4 Kriminalisztikai Kongresszus

Budapest, 2013. november 09-10.

2013. november 9-én került sor Budapesten a Visegrádi V4 Kriminalisztikai Kongresszusra, ahol a részt vevő országok magánnyomozó szervezeteinek részvételével megalakult a Visegrádi V4 Detektívek Együttműködése.

Első alkalommal került megrendezésre Budapesten a Visegrádi V4 Kriminalisztikai Kongresszus ahol a résztvevő országok magánnyomozó szervezeteinek részvételével megalakult a Visegrádi V4 Detektívek Együttműködése. Az esemény életre hívója és annak házigazdája az Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület volt.


A detektív munka határon átnyúló, törvényes végzéséhez szükségessé vált többek között, a fogadó ország magánnyomozást szabályozó törvényeinek megismerése. Napjainkban, amikor a globalitás egyértelmű szereplőjévé vált világunknak, felértékelődik és szükségszerűvé válik egy ésszerű, jól működő alapokra helyezett regionális együttműködés a szomszédos országok magánnyomozóival folytatott közvetlen, közös munka során. Ezt hivatott elősegíteni a visegrádi országok detektív szervezeteinek összefogása, melyet Együttműködési Nyilatkozatban rögzítettek és aláírására ünnepélyes külsőségek Budapesten 2013. november 9-én a Hotel City Inn**** különtermében, került sor. A kongresszus díszvendége volt a Török Magánynyomozók Egyesülete.


A visegrádi együttműködésnek komoly történelmi hagyományai vannak. A visegrádi királytalálkozó a Károly Róbert magyar király által összehívott, Luxemburgi János cseh király és III KÁZMÉR (Nagy Kázmér) lengyel király részvételével 1335. október végén és november elején megrendezett diplomáciai találkozó volt. Eredményeképpen megszűnt a Lengyelország és Csehország közötti ellenségeskedés, helyette a három ország között szövetség és kereskedelmi együttműködés jött létre. A visegrádi együttműködés modernkori felújításával, 1991-ben egyáltalán nem volt biztos, hogy sikertörténet kezdődik. A maga formájában, egyedülálló módon immár több mint húsz éve létezik a visegrádi országok (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia, V4) kormányszintű regionális együttműködése, mely az egyik legversenyképesebb régió lehet Európában. E folyamatot hivatottak erősíteni a civil szervezetek által, a V4 együttműködés mintáján alapuló kezdeményezések is. A visegrádi csoport alkalmas és szükséges keret ahhoz, hogy megküzdjünk a schengeni övezet, az európai uniót fenyegető magánbiztonsági kihívásokkal. Ez utóbbi gondolathoz csatlakozva határozta el az Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület, hogy kezdeményezi a visegrádi országok privát detektív szervezeteinek együttműködését.

Visegrádi V4 Detektívek Együttműködése

Ennek a napjainkra sikeres regionális együttműködés alapötletének a receptjével szervezte meg és tett javaslatot az Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület a magánnyomozás, a kriminalisztika területére a visegrádi országok detektív szervezeteinek együttműködésére, melyet a kongresszus záróakkordjaként egy közösen szerkesztett Együttműködési Nyilatkozatban rögzített is. Az együttműködés célszerűségét alátámasztja az a várt és bekövetkezett esemény is, hogy a visegrádi országok – közös fellépésének és egymás támogatásának köszönhetően – tagjai lettek az Európai Uniónak, majd a schengeni övezetnek. Így vált valóra egy álom és a magánnyomozók számára megnyílt a lehetőség a határokon átnyúló munkavégzésre.A detektív munka határon átnyúló, törvényes végzéséhez szükségessé vált többek között, a fogadó ország magánnyomozást szabályozó törvényeinek megismerése. Lehetővé vált a határokon átnyúló közvetlen és közös munka a szomszédos országok magánnyomozóival. Ezt hivatott elősegíteni a visegrádi országok detektív szervezeteinek együttműködése, hangsúlyozta megnyitó beszédében dr. Herold Károly ny. r. alezredes az OKDE tiszteletbeli elnöke. Beszédében az együttműködés jövőjével kapcsolatban elmondta, „szeretném megragadni az alkalmat és beszélni egy kicsit a jövőről, vagy akár a közeli jövőről. Az, hogy ez mennyire távoli azt majd e regionális együttműködés, annak elvégzett munkája fogja meghatározni. Már most is nyilvánvaló, a kormányzati példát figyelmemmel kísérve, hogy egy jól kidolgozott, jól működő regionális együttműködés, további országok nemzeti detektív szervezetei számára is vonzó lehet. E tény a Visegrádi Országok Detektív Szervezeteinek Együttműködése tekintetében a későbbi együttműködési bővítésének várható ismeretében már most feladatokat ró az éppen megalakuló együttműködésre. Szükségesnek tartom a bővítés módjának és feltételeinek kidolgozását mielőbb elkezdeni.” Az együttműködést indokolja az is, hogy az uniós belépés következtében magyar gazdasági vállalkozások pályáznak és vállalnak a szomszédos országokban munkát. Mint tudjuk több nagyvállalat, befektető is szívesen invesztál, befektet ezekben az országokban. Őket és a többi külföldön dolgozó gazdasági társaságokat érintő ügyekben pedig magyar magánnyomozókat vesznek igénybe a helyi magánnyomozók helyi ismereteivel kiegészítve. Igaz, hogy nem magánnyomozás, de a magánbiztonsági ágazat részeként fontos megemlíteni azt a tényt, hogy magyar biztonságvédelmi cégek vagyonőrzést végeznek például Szlovákiában, Romániában vagy Ausztriában is. Ez is mutatja, hogy az életnek szinte minden területen jelentkezik a globalitás, s mennyire fontos, ésszerű, igazolt a regionális együttműködés, annak szükségessége. 

„Egyértelműen tárul elénk az a tény, mely rámutat arra, hogy a visegrádi országokban szinte azonos időben kezdődött a magánnyomozás, annak kezdeti nehézségeivel és problematikáival együtt. E hasonlóság összeköti a visegrádi országok detektív szervezeteit és ezért lehet, lesz eredményes a magánnyomozás fejlődése érdekében létrehozandó együttműködés, mely megvalósulása álláspontunk szerint elősegíti országainkban a magánnyomozás eredményesebbé tételét és a magánnyomozók tudásbázisának emelését. Ugyancsak fontos mindnyájunk számára, a magánnyomozók elfogadtatása és tekintélyének növelése saját országuk rendvédelmi szerveinél. Erre szintén pozitív hatással lehet az eredményes V4-es együttműködés” mondta beszéde befejezéseként a tiszteletbeli elnök.


Sallay Károly ny. r. ezredes, rendőrségi főtanácsos az Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület elnöke kongresszusi vitaindítójában szólt a nemzetközi tapasztalatokról, a nemzetközi szervezetek működéséről, majd kiemelte: „ezen ismeretek birtokában gondoljuk azt, hogy a magánnyomozók érdekében európai szinten – a Visegrádi Négyek – képesek leszünk helytállni, érdekeinknek érvényt szerezni. Mi úgy gondoljuk, hogy a visegrádi országok nemcsak földrajzilag fekszenek közel egymáshoz, hanem társadalmi – kulturális és gazdasági helyzetükben is nagy hasonlóságot mutatnak. Mind a négy országot érintette a 90-es években történt rendszerváltás, mely a tervgazdálkodásról a piacgazdaságra való átállást jelentette. A privát tulajdon elterjedésével megszűnt az állami rendőrség tulajdonvédelme és ezt a szerepkört a magánnyomozók, a magánbiztonság vették át a visegrádi országokban szinte egyidőben.” Az OKDE elnöke visszatérve a közös tevékenységhez megjegyezte, „feladatunk itt és most az kell, hogy legyen, hogy e kongresszus alkalmával életre hívandó a Visegrádi Országok Detektív Szervezeteinek Együttműködése váljon valóban egy sikertörténetté, az szolgálja minden együttműködő érdekeit. Kívánatos, hogy nemzetközi kapcsolataink kiszélesedjenek, azokat fejlesszük, majd azokat folyamatosan ápoljuk. A V4 együttműködés keretében kiemelt feladatnak tekintjük a magánnyomozók határon átnyúló munkájának segítését, koordinálását. Szorgalmazzuk a szakmai tapasztalatcseréket és a közös egységes oktatási továbbképzési terv kidolgozását.”

A kongresszus díszvendége volt a Török Magánynyomozók Egyesülete

A kongresszus díszvendége volt a Török Magánnyomozók Egyesületének hivatalos küldöttsége. A török küldöttség vezetője Ismail YETIMUGLO, az ÖDD elnöke, tolmácsolta a Nemzetközi Magánnyomozók Szervezetének George Hirtl az IKD főtitkár helyettesének jókívánságait. Ezt követően a Török Magánnyomozók Egyesületének elnöke és Av. Yusuf Murat SÖYLEMEZ alelnöke, illetve az Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület elnöke és tiszteletbeli elnöke kétoldalú, hosszú távú együttműködési megállapodást írt alá. Az ÖDD együttműködésről bővebben itt olvashat


Fotó: OKDEpress