Egységes Tudományos TörvényesAz Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület kiemelt feladatának tekinti a magánnyomozói és detektív szakmát művelők speciális ismereteinek szélesítését. Ezen túlmenően kiemelten fontosnak tartjuk a civil lakosság tájékoztatását a bűnmegelőzési eszközök, módszerek alkalmazásának lehetőségeiről. E célok megvalósítása érdekében Egyesületünk megalakulásával egy időben hívta életre a mai kor követelményeinek mindenben megfelelő, magas színvonalú előadás-sorozatát, ahol a szakma legavatottabb, ismert szakértői tartanak rendszeresen kivételes hangvételű, speciális előadásokat – Detektív Nyílt Műhely címmel.

Hallgatóink az elmúlt három év alatt közel harminc szakmai előadáson vehettek részt. Az előadásokon minimum 70%-os részvéttel jelen lévők meghívást kaptak az éves oktatási anyagból összeállított szakdolgozat készítésére, majd annak megvédésére. A szakdolgozatok értékelése az általunk fejlesztett europass rendszerhez igazodó követelményrendszerben meghatározott és egységes, átlátható, mérhető irányelvek mentén zajlik. Az előadás-sorozat elnevezése magában hordozza a „nyílt” szót, mely egyértelműen arra hívja fel a figyelmet, hogy azok nem csak egy szűk szakmai közösség számára elérhetőek, hanem a civil társadalom, érdeklődő, szimpatizáló tagjait is várjuk. Ekképpen szakmai összejöveteleinken leendő megbízóink, partnereink reális képet kaphatnak a törvényességről, a szakszerűségről, a szakmai kompetenciákról.

Célunk egy erős érdekközösség létrehozása, és az, hogy rendezvényeinken otthon érezhesse magát minden jogkövető állampolgár. Szándékaink szerint szakmai, bűnmegelőzési programjaink, hazai és nemzetközi rendezvényeink, valamint oktatási programunk értékeket teremtenek. Az OKDE vezetése bízik benne, hogy pártoló és rendes tagjaink számára is vonzó, aktív műhelymunkával olyan közösséget formálhatunk, ahol jólesik önként hasznosat tenni, ahová jólesik tartozni.

Tiszteljen meg bennünket! Látogasson el képzéseinkre! Várjuk szeretettel!Krázsik József

az OKDE alapító tagja, szakmai alelnök