Egységes Tudományos TörvényesDr. Bilkei Pál

Dr. Bilkei Pál

Az ELTE BTK pszichológia szakának elvégzése után több mint 20 évig közlekedés-pszichológusként dolgozott, majd legkülönbözőbb rendvédelmi szervezetek (a rendőrség, a tűzoltóság és a katasztrófavédelem) pszichológiai alkalmassági vizsgálatait végezte és irányította a BM Kórház vezető pszichológusaként. 13 évig Mérei Ferenc tanítványaként önismereti csoport-, személyiség- és képességfejlesztő tréningek vezetői ismereteit sajátította el. 15 éve elnöke a Magyar Pszichológiai Társaság Fegyveres szekciójának. Jelenleg hatósági pszichológiai alkalmassági vizsgálatokat végez, képesség- és személyiségfejlesztő tréningeket vezet, oktat a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, a Bűnmegelőzési Akadémián. Nem szűnő lelkesedéssel és a rá oly jellemző derűvel tart lebilincselő előadásokat a kriminálpszichológia témaköréből, továbbá a bűncselekmények elkövetésének, felderítésének kriminálpszichológiai vonatkozásairól. A médiában is gyakran kérik nyilatkozatra. Az Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület tiszteletbeli tagja.


Dr. Bócz Endre

Dr. Bócz Endre

Egy jómódú, első generációs értelmiségi családban született, nem sokkal a múlt század közepe előtt 1937. június 20-án. Szülei protestáns szellemiségű és konzervatív-liberális világlátásúak. 1960-ban szerzett diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1961. február 28-ától 2000. április 30-áig a Fővárosi Főügyészségen fogalmazó, ügyész, csoport- majd osztályvezető, 1978. február 1-jétől a főügyész általános felügyeleti és polgári jogi, majd 1979. február 1-jétől büntetőügyekben illetékes helyettese, 1990. január 5-étől fővárosi főügyész.

A jogi tudomány kandidátusa (1976), egyetemi docens (1984), a Rendőrtiszti Főiskolán 1998-tól főiskolai tanár, 2002-ig tanszékvezető. 1997-től a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán a Bűnügyi Tudományok Intézetének igazgatója. Számos szakcikk, tanulmány és szakkönyv szerzője, illetve szerkesztője. Az Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület tiszteletbeli tagja.


Dr. Budaházi ÁrpádDr. Budaházi Árpád

2007 óta oktat büntetőeljárás-jogot a Rendőrtiszti Főiskolán, majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőeljárásjogi Tanszékén, 2014-től adjunktusként. 2006-tól 2014-ig az intézmény kommunikációs és sajtóreferensi teendőit is ellátta. 2008-ban lett hivatásos állományú, 2013-ban rendőr századossá léptették elő. A médiában is dolgozik, jelenleg főszerkesztő-műsorvezetője az ATV „Együtt a biztonságért” című rendőrségi magazinnak és a Mária Rádió „Fáklya” magazinjának. 2013-ban a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolájában védte meg doktori értékezését, mellyel PhD tudományos fokozatot szerzett. 2014-ben jelent meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában a „POLIGRÁF – Műszeres vallomásellenőrzés a bűnügyekben” című monográfiája. A Rendészettudományi Kar mesterképzése keretében meghirdetett „Nemzetközi bűnügyi együttműködés jogi alapjai” című tantárgy oktatásában is részt vesz. Kutatási témája a műszeres vallomásellenőrzés és a bizonyítási kísérlet. Érdeklődési területei szerencsésen esnek egybe az OKDE célkitűzéseivel, fiatal kutatóként szívesen vállal nálunk előadásokat.

Prof. Dr. Csányi VilmosProf. Dr. Csányi Vilmos

Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudomány főszerkesztője. Etológiát, humánetológiát és evolúciós rendszerelméletet tanít. Fő kutatási területe az állati és emberi viselkedés, valamint a biológiai és a kulturális evolúció kérdései. Tudományterjesztési és szépirodalmi munkássága is jelentős. Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán 1958-ban vegyészdiplomát szerzett. 1994-ben a salzburgi Európai Tudományos és Művészeti Akadémia felvette tagjai sorába. 2005-ben professor emeritusi címet kapott. MTA és az ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoportjának vezetője. Összesen két évet töltött az Amerikai Egyesült Államokban, először a Harvard Egyetemen, majd a New York State Research Institute for Neurochemistryben mint vendégkutató. Nevéhez fűződik az evolúció általános elméletének kidolgozása, amely a biológiai evolúció mellett technikai, pszichológiai, illetve kulturális folyamatokra is átültethető, értelmezhető. Több mint kétszáz tudományos publikáció szerzője, társszerzője. Számos könyve jelent meg.


Czukor Gergely

Czukor Gergely


Czukor Gergely alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) határrendészeti főosztály, osztályvezetője.


Dr. Eiselt GyörgyDr. Eiselt György

Dr. Eiselt György jogász, nyugalmazott rendőrtiszt. Az 1970-es évek elején a Lignimpex Külkereskedelmi Vállalatnál exportáru szakértő és műszaki szaktanácsadó volt. 1975-ben került a rendőrség hivatásos állományába mint baleseti helyszínelő, vizsgáló. 1980-ban a Rendőrtiszti Főiskola elvégzése után a BM Közbiztonsági Csoportfőnökség előadója, majd főelőadója, titkárságvezetője, illetve szakszolgálati alosztályvezetője lesz. 1988-ban a jogi diploma megszerzése után az ORFK őr-járőrszolgálati osztályvezető-helyettese, a Jogi Osztály, a főkapitányi titkárság, majd az Informatikai Főosztály vezetője. 1995 és 1999 között a BM RSzVSz vezető helyettese, a BM Rendészeti Főosztály főosztályvezetője, majd a BM Felügyeleti és Ellenőrzési Hivatal helyettes vezetője. 1999-ben miniszteri biztos, 2000 és 2002 között a BM informatikai és távközlési helyettes államtitkára. 2002 és 2007 között jogi-igazgatási szervező a Jumbo 2002 Kft. képviseletében. 2007-ben a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál a virtuális személyazonosító bevezetését előkészítő projekt vezetője. 2007 decemberétől a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalánál elnöki tanácsadó, majd programiroda-vezető, 2009 augusztusától pedig stratégiai és módszertani főigazgató. 2010 – 2011 között a Belügyminisztérium helyettes államtitkára.

Dr. Elek Imre


Dr. Elek Imre

Dr. Elek Imre tanácsos, laborvezető, igazságügyi nyomszakértő. 1982-ben került a BM hivatásos állományába. 1985 és 1988 között a moszkvai MCCS MVD Szakértőképző Intézet hallgatója volt. 1989-től dolgozik a Bűnügyi Szakértő és Kutatóintézetben (2017. januártól Nemzeti Szakértői és Kutató Központ), mint igazságügyi nyomszakértő, ahol oktatási feladatokat is ellát. Kutatási területei a vagyonvédelmi eszközök, mint traszológiai nyomhordozók, a lábnyomtöredék, mint tárgyi bizonyíték, valamint a gépek, ipari berendezések, kézi szerszámok, speciális eszközök traszológiája és mechanoszkópiája.
Prof. Dr. Finszter GézaProf. Dr. Finszter Géza

Finszter Géza (Budapest, 1945. május 19.) egyetemi docens, a MTA nagydoktora, kriminológus, a rendőrségi reform élharcosa. Az általános iskolát Pestszentlőrincen, az Állami lakótelepen, középiskolai tanulmányait a pestszentlőrinci Rudas László Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnáziumban végezte. 1963-1968 jogi diplomát szerez. 1984 Állam és jogtudomány kandidátusa (CSc), majd 2006-2007 PTE címzetes egyetemi tanára. 2007-ben Állam és jogtudomány nagydoktora (DSc) MTA. 2014-től a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának elnökhelyettese.

1968-1984 BM Vizsgálati Osztályán dolgozik. 1990-ben tagja volt az ún. Diczig-bizottságnak. Belügyi Szemle elméleti szakfolyóirat főszerkesztője. 1993 és 1997 között a Rendőrtiszti Főiskola főigazgató-helyettese, 1996 Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet igazgatója. 1997 Országos Kriminológiai Intézet, 2000 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Országos Doktori Tanács tagja. 2009-ben a Magyar Köztársaság Érdemrend tiszti keresztje (polgári tagozat) kitüntetésben részesül. 2016-ban vehette át kiemelkedő tudományos életművének elismeréséül az MTA „Eötvös József Koszorú” kitüntetését. Nevéhez számos könyv és publikáció kötődik.


Furkó KálmánFurkó Kálmán

Shihan Furkó Kálmán, ny. ezredes, 1947-ben született Nyírbátorban. Már középiskolás éveiben aktívan sportolt. A Testnevelési Egyetemre második nekifutásra sikerült felvételt nyernie. Ekkor hívják be sorkatonai szolgálatra az egri felderítőkhöz, ahol honvédségi ösztöndíjasként végez. Itt ismerkedik meg a cselgánccsal. Diplomájának megszerzését követően Vácra vezénylik, ahonnan rendszeresen visszajár az edzésekre. Itt vesz részt 1972-ben a Svédországban élő Shihan Mészáros Attila első magyarországi Kyokushin bemutató edzésén, mely komoly lendületet ad pályájának, egy életre elkötelezi magát a Kyokushin Karate mellett. 1977-ben megnyitja saját Dojoját Szolnokon, ami a mai napig működik „Szolnoki Banzai” néven. 1978-ban szerzi meg a mesterfokozatot, majd 1980-ban 2. danra tesz sikeres vizsgát. 1983-ban Sosai Oyama előtt tesz sikeresen eleget a 3. dan követelményeinek, majd a következő évben Sosai Oyama meghívására Tokióba, a Honbu Dojoba utazik, hogy részt vegyen egy 72 napos tréningen, melynek zárásaként Masutatsu Oyama Sosaitól átveheti a 4. dant. 1989-ben Budapesten – az Európa-bajnokság megnyitóján – Sosai Oyama 5. dant adományoz a részére addigi munkásságáért, majd 1998-ban a 6. aranycsík birtokosa lesz. 


A Magyar Kyokushin Karate Szervezet elnöke, az Európai Karate Szervezet elnökségi tagja, a világszervezet technikai és övvizsgabizottságának tagja, a Magyar Karate Szakszövetség alelnöke. 2001-ig a Magyar Honvédség 34. Bercsényi László Felderítő Zászlóaljának parancsnokhelyettese, onnan vonul nyugállományba ezredesként.

Dr. Garamvölgyi LászlóDr. Garamvölgyi László

Dr. Garamvölgyi László (Miskolc, 1956. január 06.) rendőr dandártábornok pályafutását a II. kerületi rendőrkapitányságon kezdte járőrként, majd tíz évig különböző bűnügyi szakterületeken dolgozott. Az eredendően újságírói végzettségű rendőrségi szóvivő a kommunikációs diploma mellé rendőrtiszti- és jogi diplomákat is szervezett. A rendszerváltozás után nagy szerepe volt a rendőrségi kommunikáció megteremtésében és később kommunikációs igazgatóként is a lakosság minél magasabb színvonalú tájékoztatásán fáradozott.

Az ORFK arcaként számos karitatív- illetve közéleti tevékenységet is végez; több alapítvány kurátora, Szent György lovag, a Harcművészeti Szövetség tiszteletbeli elnöke, a BRSE Labdarúgó Szakosztály elnöke. a Magyar Rendészettudományi Társaság Kommunikációs Tagozatnának elnöke, tanszéki tanár a Kodolányi János Kommunikációs főiskolán. 25 könyvet írt, József Attilával, illetve Hunyadi Mátyással kapcsolatos kutatásait tartja írói munkásságának legfontosabb köteteinek. Rendőrségi Aranytoll, illetve Lasz György-díjas. Az Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület tiszteletbeli tagja.

Jasenszky NándorJasenszky Nándor

Jasenszky Nándor biztonsági szakértő, 1956-ban született. 1986-ig a BRFK vagyonvédelmi egységének nyomozója, majd főnyomózója, 1987 és 1990 között a BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság helyettes vezetője, Bűnügyi Osztályvezető. 1990-től az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Szolgálat osztályvezetője, majd az első gyors reagálású komplex műveleti egység, a Bevetési Osztály parancsnoka, rendőr alezredes. 1995-től a Magyar Fejlesztési Bank és CA-IB Értékpapír Rt. biztonsági feladatit látja el, majd 200-től 2004-ig a közlekedés biztonsági területeire evez, ahol a MÁV Zrt. vezérigazgató-helyettesi biztonsági referenseként, majd a MALÉV vállalkozásbiztonsági igazgatójaként tevékenykedik. 2004-től független szakértő, tanácsadó, mjad a TEK Társadalmi Kapcsolatok Osztály osztályvezetője.  


Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi kar, Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék felkérésére, „Üzleti hírszerzés és elhárítási ismeretek” tananyag társszerzője és egyik oktatója. A pénzintézetek ellenei fegyveres támadások, illetve az esetlegesen kialakuló túszhelyzetek során tanúsítandó magatartások vonatkozásában „A Túlélésért” címmel szakjegyzetet készített, mely alapján 1995-től folyamatosan képzi a Volksbank, a Raiffeisen Bank és az Erste Bank front line területen dolgozó munkatársait. Hasonló témakörben oktatta a Magyar Posta kijelölt dolgozót is. 

Dr. Kacziba Antal

Dr. Kacziba Antal


Dr. Kacziba Antal nyugalmazott rendőr altábornagy. Rendőri pályáját az alábbi állomások jelzik: Cegléd város rendőrkapitányságán bűnügyi nyomozó; a Rendőrtiszti Főiskola Kriminalisztikai Tanszékén tanársegéd; az ORFK Bűnügyi Vizsgálati Osztályának alosztályvezetője; az ORFK Bűnmegelőzési Osztályának vezetője; az ORFK bűnügyi főigazgatója; a Belügyminisztérium rendészeti helyettes államtitkára volt. 


A tudományért legtöbbet a Rendőrségi Tudományos Technológiai és Innovációs Tanács volt elnökeként tett, illetve számos tanulmányt írt, előadást tartott. Fő érdeklődési területe a biztonság, a közbiztonság és a magánbiztonság. Ahogy saját tapasztalataira utalva fogalmazni szokott: a magyar rendészetben ő már mindent és mindennek az ellenkezőjét is megélte.
Koltai HenrikKoltai Henrik

Koltai Henrik igazságügyi szakértő, 1956-ban született Budapesten, édesapja id. Koltai Henrik elismert hadmérnök, aki az „Egri Csillagok” című film pirotechnikai vezető szakértője volt. Így nem meglepő, hogy már gimnazista éveiben komolyan érdeklődött a műszaki tudományok iránt. Sikeresen felvételizett a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolára ahol két diplomát is szerzett. Felsőfokon beszéli az angol és német nyelvet. Tanárként dolgozott, majd intézményigazgatóként is tevékenykedett. Hosszabb ideje a speciális műszaki előírások szerinti minősítésekkel foglalkozik a gépiparban. Magyarország egész területén végez igazságügyi szakértői munkát, hatósági kirendelésre ad ki szakvéleményt. Balesetelemzéseket végez, biztonsági berendezések vizsgálatát folytatja le balesetek esetén. Rendszeres továbbképzéseket tart szakértő kollégák számára. Folyamatos kapcsolatban áll németországi főiskolákkal és egyetemekkel, az ott végzett kutatások és fejlesztések eredményiről összeállított anyagokat mutatja be Magyarországon. 2011-től részt vesz a Magyar Felvonó Szövetség munkájában, az elnökség tagja. Az Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület alapító tagja.


Dr. Kovács Lajos

Dr. Kovács Lajos

Dr. Kovács Lajos nyugalmazott rendőr ezredes, európai hírnevű gyilkossági nyomozó, a „Döglött Ügyek” Osztályának volt vezetője, jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Karán kriminalisztikát oktat, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának óraadó tanára. 2009-ben jelent meg „A Mór megtette… Az elmúlt évek legmegrázóbb magyar gyilkosságai” című sikerkönyve. Sok évtizedes személyes életvédelmi nyomozói tapasztalatai alapján megtartott szakszerű, magával ragadó stílusú, szenvedélyes előadásait mindig nagy érdeklődés kíséri. A magánnyomozói szakma is sokat tanulhat tőle.


Dr. Lászik AndrásDr. Lászik András

Dr. Lászik András egyetemi docens, igazságügyi orvosszakértő, igazságügyi haemogenetikus (DNS) szakértő, a Semmelweis Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézet DNS Laboratóriumának vezetője. Az érettségit követően 1988-ban kapta meg orvosi diplomáját „summa cum laude” minősítéssel. Ezt követően gyakornokként kezdett dolgozni az Igazságügyi Orvostani Intézetben, majd 1992 decemberétől egyetemi tanársegéddé nevezték ki, miután igazságügyi orvostanból jeles eredménnyel szakvizsgázott. 1993-ban vehette át az állandó igazságügyi orvosszakértő, majd 2002-ben az igazságügyi genetikus szakértői kinevezését. 2001-ben a molekuláris orvostudomány területén Ph.D. fokozatot szerzett „summa cum laude” minősítéssel. Számos egyetem meghívott előadója, folyamatosan jelennek meg publikációi külföldi szakmai tudományos folyóiratokban. Rendszeresen vesz részt a Legfőbb Ügyészség, a Budapesti Ügyészség és a Kúria által szervezett továbbképzéseken és a szakjogász képzésben. A Belügyminisztérium, valamint az ORFK felkérésére rendszeresen vesz részt a bűnügyi technikusok, valamint a PoliceMed csoport továbbképzésében.


Dr. Martinkó KárolyDr. Martinkó Károly

Dr. Martinkó Károly nyugállományú rendőr alezredes, újságíró, a Magyar Rendőr című belügyi folyóirat egykori főmunkatársa. 15 bűnügyi dokumentumriport kötete jelent meg, 6 évig vezette a „Bűnüldözés mesterei” című műsort a Budapest Televízióban. A BRFK bűnügyi állományában eltöltött két évtizedes szolgálatát követően került a BM propaganda osztályára, majd 1968-ban a Magyar Rendőr újsághoz. Újságírói pályafutását egy 1967-es eseménynek „köszönheti”. Legalább 2.000 bűnügyi jellegű riportja jelent meg, a Magyar Rádió külső munkatársaként pedig száznál több rendőri témájú riportot és dokumentum műsort készített, amely utóbbiak közül kettővel a Kritikusok díját is kiérdemelte. Mindezeken túl számos sajtóorgánumban jelentek meg hasonló tartalmú riportjai, a Budapest Televízióban pedig 200 adást ért meg a Bűnüldözés mesterei című, hetenként egyszer egy-egy órában sugárzott sorozata. 1989-től kezdődően jelentek meg különböző kiadók és saját gondozásában könyvei, amelyek témáját a hazai bűnüldözésből merítette, s ezek által azoknak a rendőreinknek kívánt emléket állítani, akik megítélése szerint arany betűkkel írták be nevüket a hazai kriminalisztika történetébe.


dr. Molnár Katalin Dr. Molnár Katalin

Dr. Molnár Katalin egyetemi docens, nyelvész a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának Magatartástudományi Tanszékén dolgozik. 22 éve oktat leendő és gyakorló rendőröket és egyéb rendészeti szakembereket kommunikációra és etikára. 


A biztonsági szakterülettel még a főiskolán 2008-ban induló biztonsági szakirányon tanuló hallgatókon keresztül találkozott. Azóta is foglalkoztatja minden olyan kérdés, amely azt kutatja, hogyan tehető biztonságosabbá, élhetőbbé a társadalom, s ebben milyen szerepe van a rendészeti kultúrának. A lehetséges megoldások között mindig az érdekli, mit tehet ezért a különböző közösségek tagja: a gondolkodó, kommunikáló, felelősségteljes és tudatos szakEMBER. A készségfejlesztés innovatív módszereinek elkötelezett híve. Tanórái, tréningei, előadásai mindig inspirálóak, egy percig sem hagyják közömbösen a közönséget.


Dr. Németh Zsolt

Dr. Németh Zsolt

Dr. Németh Zsolt nyugalmazott rendőr ezredes, kriminológus, egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának óraadója. A hallgatók régóta Frank Drabin-nek becézik, ami sok mindent elárul közkedveltségéről, stílusáról. 


A magyarországi sajtó egyik leggyakrabban kérdezett rendőrségi, kriminológus szakértője, szinte a rendőrség egyik legismertebb arca. Sokakhoz hasonlóan elkötelezett híve a közösséget szolgáló, a biztonságot szolgáltató rendőrségnek. Fő érdeklődési területe évtizedek óta a bűnmegelőzés, kiemelten az ifjúságvédelem. Előadásainak fanyarsága, humora nélkülözhetetlen a számunkra. Az Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület tiszteletbeli tagja.Prof. Dr. Sallai JánosProf. Dr. Sallai János

1960‐ban Szolnokon született. 1982-ben a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán a határőr‐pedagógus szakon végzett. 1984‐től a KLKF Határőr tanszékén először századparancsnok‐helyettes, majd oktatói munkakört töltött be. Oktatóként katonai tereptant és határőrizetet tanított. 1989 és 1992 között a ZMKA határőr parancsnoki szakán folytatta tanulmányait. Akadémiai tanulmányai utolsó évében „Magyarország határai a térképtörténet tükrében” témával egyetemi doktori eljárásra jelentkezett, amelyet a Doktori Tanács elfogadott, ennek eredményeként 1994 szeptemberében dr. univ. fokozatot szerezett. 2002‐ben „Magyarország államhatárainak és a magyar etnikai határok történetének kapcsolata” címmel a PhD disszertációját „summa cum laude” minősítéssel a Debreceni Egyetemen sikeresen megvédte. Ugyanitt 2008‐ban egyetemi oktatóként „summa cum laude” minősítéssel habilitált. A határtörténeti kutatásai mellett 1996 óta EU integrációt és a Schengeni Egyezmény témaköreit kutatja és publikálja. 2001 és 2004 között az MTA OKTK támogatásával „A Schengeni Egyezmény elmélete, gyakorlata és hatása a magyar határőrizeti rendszer kiépítésére” c. és az „EU Határrendőrsége” kutatásokat vezette. Tudományos tevékenységéért több ízben állami elismerésben részesült. A Magyar Rendészet Tudományi Társaságnak 2011 óta Elnökségi tagja. Számos könyv és publikáció szerzője.

Szalóki SándorSzalóki Sándor

Szalóki Sándor több diplomás, eredetileg tanári végzettségű, mára elismert szaktekintély. Több mint 30 évet töltött a rendőrség állományában, és ebből közel 20 évet rendőrképzéssel foglalkozott, 1996-ban alezredesként vonult nyugállományba. Magyarországon ebben az időszakban kezdődött meg a vállalkozás keretei között végezhető személy- és vagyonvédelmi tevékenység, illetve személye közreműködésével és szervezésével az ehhez szükséges képzés. 1995-óta vizsgabizottsági elnök. 


Több alkalommal részesült elismerésben a Személy- és vagyonvédelmi, Magánnyomozói Szakmai Kamara által. A rendőrségnél, illetve a rendőrképzésben töltött szolgálati ideje, valamint később a polgári szakmában eltöltött tevékenysége során számtalan barátra és munkakapcsolatra tett szert. Egyik legelkötelezettebb támogatója az OKDE-nak.


Székhelyi József Székhelyi József 1946 – 2018

1971-ben végezte el Színház- és Filmművészeti Főiskolát, ezt követően a kecskeméti Katona József Színház társulatának lett tagja. 1979-től a fővárosi Nemzeti Színház, majd 1983-tól a Madách Színház tagja. 1992 és 1994 között az Arizona Színház társulatát erősítette, majd 1994-től Sopronba szerződött. 1998 óta a Soproni Petőfi Színház és a budapesti Pesti Magyar Színház (korábban Nemzeti) munkatársa. 2003 és 2008 áprilisa között a Szegedi Nemzeti Színház igazgatója. 2014-től a Veres 1 Színház társulatának tagja. Nős, öt gyermeke és négy unokája van. Színházi munkája mellett számos film köthető nevéhez. 


Számos díj és elismerés birtokosa – Nemzetközi Televízió Fesztivál legjobb férfi alakítás díja, Jászai Mari-díj, A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje, Thália-gyűrű, Bartók-díj, A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje. Rendkívül közvetlen stílusú, zseniális előadó. Előadásai szó szerint lebilincselőek.

Dr. Virág JuditDr. Végh József


Dr. Végh József nyugalmazott rendőr alezredes, klinikai szakpszichológus, túsztárgyaló, a lélektaktikai módszer kidolgozója. Eredetileg tanári végzettségű. Mielőtt rendőr lett, közel húsz évet dolgozott a Pálhalmai Börtön- és Fogházban, majd Ferihegyen a Határőrségnél szerzett tapasztalatokat. Ezt követően a Rendőrség Különleges Szolgálata lesz a munkahelye, amelyet 2001-től a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központja vált fel. 


Több száz tisztet készített fel válságkezelésre és túsztárgyalásra. Hazai és nemzetközi viszonylatban is ismert és elismert, rendkívül tapasztalt kiképző, konferenciák kedvelt előadója. Hívei állítják: amit ő nem tud a biztonságról, azt nem is érdemes tudni.Dr. Virág Judit

Dr. Virág Judit

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem művészettörténet és orosz-francia szakán végzett, majd a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli múzeumának muzeológusa. 1988-tól az újjászülető magyarországi műkereskedelmi és aukciós piac aktív szereplője, árverezője. Doktori disszertációját 1982-ben írta. Területe a 19-20. századi magyar festészet. A magyar műkereskedelem egyik legismertebb, legjelentősebb képviselője, galériatulajdonos, a hazai árverések meghatározó szereplője, igazságügyi festményszakértő.