Egységes Tudományos Törvényes


Személy, Élet- és Tulajdonvédelme

2013 – 2014 oktatási év

2014. június 07.

Dr. Garamvölgyi László r. dandártábornok, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatója

 • Bűnmegelőzés – a bűnmegelőzés szerepe a XXI. században

Dr. Molnár Katalin PhD, főiskolai docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Magatartástudományi Tanszék

 • Biztonság, bűnmegelőzés… kommunikáció

2014. március 29. 

Dr. Kacziba Antal nyá. r.altábornagy

 • Közrend, közbiztonság, magánbiztonság jogszabályi változásai a „gyakorlatban”. Miként tükröződnek a jogszabályi változások a gyakorlatban. (érdekességek, visszásságok)

Zelenák János matematikus

 • Biztonságos, lehallgathatatlan kommunikáció, katonai csúcstechnológia azok számára, akik bizalmas információkkal dolgoznak

2014. február 15.

Dr. Bócz Endre ny. fővárosi főügyész 

 • A Btk. változásai II. rész. A Btk. Különös részéből a magánnyomozásban leggyakrabban előforduló bűncselekményfajtákban bekövetkezett változások és a jogos védelem.

Dr. Bata Zoltán szakjogász, kártérítési ügyek

 • Kártérítéses ügyek keletkezése, szerkezeti felépítése. Hatékony nyomozás, információgyűjtés. A kárrendezés és a magánnyomozás kapcsolata

2014. január 25.

Dr. Németh Zsolt PhD, nyá. r. ezredes, egyetemi tanár

 • Áldozattá válás, különös figyelemmel a gyermekkorra

Dr. Holé Katalin PhD egyetemi adjunktus ELTE Kriminológiai Tanszék

 • Európai rendőrségi együttműködés

2013. december 10.

Dr. Eiselt György

 • Személyes adatok, titkos adatok kezelése, jogszabályi háttere

Dr. Finszter Géza Ph.D/C.Sc, egyetemi docens a MTA nagydoktora, kriminológus

 • Közbiztonság, magánbiztonság a magánnyomozói kompetenciák


2013. november 28.

Dr. Kovács Lajos nyá. r. ezredes, Rendőrségi Főtanácsos

 • A magánnyomozás speciális módszerei

Szalóki Sándor nyá. r. alezredes, a Szalóki Security Kft. ügyvezetője, az Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület alapító tagja

 • A Személy- Vagyonvédelem és Magánnyomozásról szóló 2005. évi CXXXIII. Tv-ben bekövetkezett változásokról, az Alaptörvényben is beállt változásokra figyelemmel.


2013. október 05. 

Dr. Bócz Endre ny. fővárosi főügyész

 • A Btk. változásai I. rész. A Btk. Általános részében történt alapvető változások.

Dr. Bilkei Pál szakpszichológus, kriminálpszichológus

 • A kamaszkor szerepe a fiatalkori bűnözés kialakulásában

Detective Open Workshop

2013 oktatási év

2013. június 20.

Koltai Henrik igazságügyi szakértő, az Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület alapító tagja

 • Elektroszmog, elektromos berendezések által kibocsátott elektromágneses sugárzás
Krázsik József Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület szakmai alelnöke
 • A szakdolgozatok elkészítése, védése, vizsgatételek ismertetése

2013. május 25.

Szalóki Sándor nyá. r. alezredes, a Szalóki Security Kft. ügyvezetője, az Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület alapító tagja

 • Megbízási szerződések szerepe, felépítése a magánnyomozói tevékenységben, fontossága a magyar, valamint külföldi megbízók esetén. Gyakori hibák, esetismertetések
Dr. Molnár Katalin főiskolai docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Magatartástudományi Tanszék
 • Kommunikáció és retorika a magánnyomozásban III.

2013. április 25.
Dr. Végh József klinikai szakpszichológus, túsztárgyaló

 • Hazudj, ha tudsz! A testbeszéd szerepe, értelmezése, megfejtése. Manipuláció
Dr. Budaházi Árpád NKE Rendészettudományi karának oktatója, a Belügyi Tudományos Tanács tagja
 • A poligráf helye és szerepe a büntetőeljárásban és a kriminalisztikában

2013. március 23.

Jasenszky Nándor nyá. r. alezredes

 • Üzleti hírszerzés, elhárítás
Egressy Pál nyá. r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, biztonsági szakértő
 • Kapcsolati tőke szerepe, gyakorlati haszna. Leplezett meghallgatás, irányított beszélgetés

2013. február 23.

Dr. Németh Zsolt Ph.D, nyá. r. ezredes, főiskolai tanár

 • BŰNÖZÉS, EMBER, TÁRSADALOM – a bűnözés, a bűnös emberi magatartás létrejötte és természete
Dr. Bilkei Pál szakpszichológus, kriminálpszichológus
 • A hazugság felismerése – egy aktuális ügy elemzése