Egységes Tudományos Törvényes


Sallay Károly elnök

A gimnázium elvégzését követően 1971-ben BM  állományba kerül. Első szolgálati helye a Készenléti Rendőri Ezred. A Rendőrtiszti Főiskola nappali tagozatán szerez diplomát 1982-ben, majd a BRFK Közrendvédelmi Osztályán teljesít szolgálatot. Három évtizeden keresztül a BRFK Hivatalánál a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályán, valamint a Bűnmegelőzési Osztályon dolgozik, egészen 2009-ben történt nyugállományba vonulásáig. Ezt követően is aktív tagja marad a szervezetnek, így a BRFK Humán Igazgatási Szolgálat, Civil Kapu Toborzó Iroda munkatársa. Feladatai közé tartozott a rendőrség szakmai munkájának támogatása, a közbiztonsági és közlekedésbiztonsági, valamint a bűnmegelőzési területen megszerzett ismeretek és tapasztalatok átadása.

Az International Police Association (IPA) nemzetközi szervezetnek 1988 óta tagja. 1990. december 30-án 41 kollégájával megalapítja az Osztrák Szekció Magyarországi IPA Tagok Országos Egyesületét. Az egyesület egy év múlva 1991 decemberében önálló szervezeti egységként – IPA Magyar Szekció – 52. teljes jogú tagja lesz az IPA Világszervezetnek. Az így megalakult országos szervezet főtitkári posztját tölti be három cikluson át. 2013. február 4-i alakuló közgyűlésén az Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület a szervezet elnökévé választja.


1995-től a rendőrségi főtanácsosi cím birtokosa. Az IPA PEB kitüntetéssel ismerte el a magyar szervezet létrehozásában végzett munkáját. Az elsők között, több éven át részt vesz a németországi Gimborgban lévő Nemzetközi Kiképzőközpontban immár hagyományosan évente megrendezésre kerülő Magyar Hét szervezésében, lebonyolításában.