Egységes Tudományos Törvényes


Budapest, 2014. május 20.

2014. május 20-án évi első rendes közgyűlését tartotta meg az Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület a Magyar Sajtóházban.

Sallay Károly elnöki megnyitójában és köszöntőjében kiemelte – „Az, hogy ma itt vagyunk tisztelt tagtársaim, kedves barátaim, ez egyben azt is jelenti, hogy Egyesületünk már több mint egy esztendős. Még ha fiatalnak, zöldfülűnek is tűnik első ránézésre, de akár laikus szemmel is jól láthatóan egy évesen rendkívül komoly eredményeket tudhat megáénak.”
Majd a következőkkel folytatta: „Teljesítményünk mögött, komoly munka áll. Működésünk elmúlt, szűk első évében sikeresen valósítottuk meg elképzeléseinket, terveinket. Így több külföldi szakmai konferencián vettünk részt, mutattuk be céljainkat. Átadtuk a hányatott sorsú, 2011-ben a nagytiszteletben álló Dr. Herold Károly által alapított Kossa- Magyary emlékdíjat. 2013 őszén kezdeményezésünkre Budapesten megalakult a Visegrádi V4 Detektívek Együttműködése, mely napjainkra komoly nemzetközi és hazai érdeklődésre tart számot. Év végével, az ünnepek beköszöntével hagyományteremtő módon megajándékoztunk egy budapesti óvodát, ezen keresztül kis lakóit.” 


Az Egyesületben folytatott oktatással kapcsolatban kiemelte – „Már alapításunkkal egyidőben megkezdtük a szakmailag szigorúan felügyelt, komoly elvárásokat támasztó, a hazai szakmai kiválóságait felvonultató Detektív Nyílt Műhely előadássorozatunkat. ” Kiemelte és megköszönte az OKDE tagságának azt az áldozatos munkát, segítőkészséget, támogatást mely ezeknek az eredményeknek az eléréséhez nélkülözhetetlen volt.

Az elnöki megnyitót és köszöntőt követően dr. Ferenczy Zoltán az OKDE ügyvivő alelnöke „Eredményeink és sikereink” címmel részletesen beszámolt a tagságnak a legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszakról, az OKDE 2013-ban végzett tevékenységéről. Ezt követően ismét Sallay Károly elnök úr vette át a szót és beszámolt az OKDE 2013 évi gazdálkodásáról.


Beszámoló a Detektív Nyílt Műhely oktatássorozatról címmel tartotta meg előadását Krázsik József az OKDE szakmai alelnöke, aki kiemelte, hogy: „Jövőnk és stabilitásunk záloga, a magas színvonalú oktatások szervezése, azok lebonyolítása”, majd egy Tonk Emil idézettel zárta beszédét: „Akinek a tudás megszerzése túl drága, vajon számol-e a tudatlanság költségeivel”.


Az elnökséget követően a Felügyelő Testület elnöke Csonka József értékelte az elnökség munkáját, az Egyesület működését, melyben megállapította, hogy – „Az OKDE költségvetési beszámolója tartalmi szempontból tükrözi a végzett szakmai tevékenységet, a meghatározó kiadási tételek ennek biztosítására szolgáltak. Megállapítható, hogy a tagdíjakból és a támogatásból befolyt összegek a lehető legnagyobb körültekintéssel kerültek felhasználásra, a hatékonyságot szemelőt tartva. A felhasznált pénzek mindegyes forintja indokolt és szükséges volt, mely az Egyesület céljainak megvalósítást szolgálta. A tagdíjfizetés rendezett, elmaradás nincs. Az Egyesület tagdíjainak kialakítása is az OKDE nemzetközi trendekhez igazodó helyes árpolitikáját tükrözi.Az elnökség és a testületek beszámolója után a közgyűlés döntött a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2014-es év költségvetésének elfogadásáról. A közgyűlés megvitatta az OKDE Etikai és Magatartási Kódexére vonatkozó előterjesztést, melyet a tagság egyhangúlag megszavazott.

Fotó: OKDEpress