Egységes Tudományos Törvényes

Budapest, 2015. június 03.

Az OKDE is meghívást kapott Dr. Garamvölgyi László „Bűnmegelőzés-alapú társadalom – Prevenció a XXI. században” című könyvének bemutatójára. A rendőrségi szóvivőként ismertté vált szerző, immár harmadik éve a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) kommunikációs igazgatója, ekképpen talán nem is olyan meglepő, hogy 26. könyvének témája a profilaxison alapuló szemlélet, mint a jövő kriminológiájának alapeszméje. A jövő vagy akár a jelen civil bűnmegelőzőinek szól e könyv elsősorban, felhívva az olvasó figyelmét, miszerint a nemzetállamok hatékony bűnmegelőzése csak a civiltársadalommal történő összefogással lehetséges. „A könyv talán legnagyobb érdeme, hogy nem a szakmának, hanem az embernek, a hamvas bélai értelembe vett, nagy betűs embernek szól” emelte ki a szerző. A könyv az utolsó pillanatban készült el, s került az ünnepi könyvhét kínálatába.

A sajtótájékoztatón Hatala József a Nemzeti Bűnmegelőzési tanács elnöke is részt vett. Tábornok úr kifejtette véleményét, amely szerint a globalizációból fakadó kihívásokra a válasz egyértelműen a bűnmegelőzésben van. Meg kell találni a módszereket, hogy a globalizációból fakadó bűnözés jobban kezelhető legyen. A tájékoztatót követően a szerző dedikálta könyvét, melyet ezúton is köszönünk!

A velünk élő kriminalitás, az állampolgárok közérzetét befolyásoló bűnözés vagy közbiztonság, a szervezett bűnözés kor specifikus megjelenése, az elkövetett jogsértések réparációjának alacsony színvonala, a demoralizációs folyamat erősödése, a bűnözés szerkezetének, mennyiségének, mozgásának gyökeres átalakulása, személyekre és társadalomra gyakorolt hatása – nos, ez nem kevés dolog egyszerre, s mégis mind benne van egy kötetben. Századunk kriminális rizikója nem egyszerűen annyit jelent, hogy gyökeresen átalakul a bűnözés jellege – ennél többről van szó. Olyan, a globalizációs technológiák által támasztott, újszerű, eddig alig ismert kihívásokkal állunk szemben, amelyekkel ha nem küzdünk meg, mindennapi létünkben veszélyeztetnek bennünket. A primitívség, a bestialitás, az újabb és újabb formákban támadó gonoszság ellen azonban felvehetjük a kesztyűt. A lehetséges megoldás kulcsszava: a bűnmegelőzés-alapú társadalom.


Fotó: OKDEpress

Fotóalbum: Cicomázatlan bűnmegelőzés