Egységes Tudományos Törvényes

Budapest, 2015. december 03

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara szervezésében került megrendezésre a „Hagyományőrző találkozó”, melyre az OKDE is meghívást kapott. „A rendészettudomány etablációja kutatása során másfél évszázadra visszamenőleg bizonyítottá vált, hogy a tradíció és a civil szervezet a legfőbb pillére a diszciplínának”- hangsúlyozta Prof. Dr. Sallai János r. ezredes, egyetemi tanár, a Rendészetelméleti- és Történeti Tanszék vezetője a találkozón.

Sallay Károly és prof. Dr. Sallai János

Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy, dékán felszólalásában abbéli meggyőződésének adott hangot, miszerint a hagyomány ápolásával foglalkozó civil szervezeteknél olyan tudásbázis halmozódott fel, amelynek a megismerése, megismertetése rendkívül fontos feladat. Az Országos Kriminalisztikai és a Detektív Egyesületet Sallay Károly a szervezet elnöke mutatta be a Hagyományőrző Találkozón, melyen a rendvédelmi szervezetekhez kötődő civil szervezetek képviselői vettek részt.

Dr. Nagy Judit r. ezredes

Dr. Nagy Judit r. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes bemutatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet és a Rendészettudományi Karoktatási egységeit, a húsz tanszékét.


Fotó: NKE