Egységes Tudományos Törvényes

Budapest, 2015. április 10.


Huszonöt évvel a rendszerváltás után a magánbiztonságot érintő, szabályozó törvények még mindig nem a szakma érdekeit képviselik. Kiemelten igaz e megállapítás a magánnyomozásra, hiszen sok esetben mintegy ellehetetlenítik a piac e szereplőit, vagy rendkívül szűk mozgásteret biztosítanak számukra. Az Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület kezdeményezi és támogatja egy új szakmai „magánbiztonsági” törvény megalkotását. Egy új önálló magánnyomozói törvényben a magánnyomozás öngátló rendelkezéseit egy ésszerű, a szakmai igényeket jól felismerő, azokat támogató, a megváltozott társadalmi igényekre is választ adó szabályozás születhet. Véleményünk szerint szükséges és ésszerű külön törvényt alkotni a magánnyomozás szabályairól, elválasztva a személy- és vagyonőri, valamint biztonságtechnikai szerelő, tervező tevékenységtől és törvénytől.

Az állam részéről jelentősen több figyelmet és támogatást kellene kapnia a magánnyomozói tevékenységnek, melyet az állampolgárok jogos érdekeinek érvényesülése, érdekérvényesítése érdekében végeznek. A jelenleg hatályos magánnyomozói törvény e tekintetben – rendkívül hátrányos módon – számtalan büntető- és polgári jogi korlátozást tartalmaz a magánnyomozó számára tevékenységének törvényes végzését illetően. E jogi anomáliákat kihasználva vállalkozások és magánszemélyek visszaélnek a helyzettel, és komoly anyagi károkat okoznak a becsületes, törvénytisztelő embereknek, cégeknek.

Nem szabad elfeledni, hogy napjainkra a társadalom jobb biztonságérzetének elérése a magánbiztonsági piac szereplői nélkül elképzelhetetlen. Jól működő alapokkal nem csak a társadalom, de az állam számára is alapvető érdek az ágazat új szemléletű, szakmabarát törvényi keretek között történő működése.


további információ: press[kukac]okde.hu