Egységes Tudományos Törvényes

Budapest, 2016. szeptember 28.

Szeptember 28-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karon a rendészeti felsőoktatás 45. évfordulója alkalmából rendeztek ünnepi szenátusi ülést, melyre meghívást kapott az Sallay Károly az OKDE elnöke is.

Magyarország egyetlen rendőrtisztképzést folytató főiskolája alapításának 45. évfordulója alkalmából a főépületben gyűltek össze az eseményre meghívottak. Érdekesség, hogy az épület eredetileg apácazárdának épült. 


Az egyetem rektora és a kar dékánja a Rendészettudományi Kar, valamint jogelőd intézménye, a Rendőrtiszti Főiskola korábbi vezetői emléklapot és emlékplakettet vehettek át, így többek között Dr. Dános Valér ny. r. vezérőrnagy, Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, Prof. Dr. Sárkány István ny. r. vezérőrnagy, Prof. Dr. Finszter Géza ny. r. ezredes, Dr. Németh Zsolt ny. r. ezredes, Prof. Prof. Dr. Sallai János r. ezredes. Gratulálunk!

 

Fotó: okdEPRESS