Egységes Tudományos Törvényes

Budapest, 2017. április 27.

2017. április 27-én a Benczúr Házban tartotta meg éves rendes közgyűlését az Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület. A közgyűlést Sallay Károly az egyesület elnöke nyitotta meg. Ezt követően Dr. Gulyás Gáspár az OKDE külügyi testületének elnöke „Megújuló Afrika – gazdaság, biztonságpolitika” és Dr. Garamvölgyi László a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatója, az OKDE tiszteletbeli tagja „Célkeresztben az európai bűnmegelőzés” címmel tartotta meg rendkívül érdekes előadását. 


Az előadásokat követően Dr. Ferenczy Zoltán az OKDE alelnöke „Beszámoló az OKDE 2016. évi tevékenységéről Primus inter pares – Első az egyenlők közt” címmel tartotta meg beszámolóját. Rövid kávészünet után Dr. Herold Károly az OKDE tiszteletbeli elnöke számolt be a Visegrádi V4 Detektív együttműködés elmúlt egy évi tevékenyégéről. Ezt követte az OKDE elnökének beszámolója az Egyesület 2016. évi gazdálkodásáról. Csonka József az OKDE felügyelő testületének elnöke értékelte a szervezet 2016 évi működését, tevékenyégét. Majd Dr. Ferenczy Zoltán szólalt s bemutatta a közgyűlés résztvevőinek az OKDE 2017. évi pénzügyi- és munkatervét. Rövid munkaebédet követően Krázsik József az OKDE szakmai alelnöke „Fókuszban az oktatás” címmel tartotta meg beszámolóját, előadását.


Hagyomány, hogy a közgyűlésen ünnepélyes tagfelvételekre kerül sor, nem történt ez idén sem másként.


A közgyűlés végén emlékdíjak kerültek átadásra


Kiemelkedő önkéntes tevékenységéért Budai József vehet át az OKDE emlékdíját, a picurOKDE bűnmegelőzési programban folytatott kimagasló tevékenységéért.


Az oktatás területén végzett kimagasló tevékenységéért az OKDE elnöksége „Szeretett tanító” címet „Dilectus meus magister” – plakettet adományozott:

  • Dr. Bócz Endre ny. fővárosi főügyész részére az OKDE oktatási programjában vállalt önzetlen kimagasló előadói tevékenységéért,
  • Dr. Molnár Katalin egyetemi docens részére az OKDE oktatási programjában vállalt önzetlen kimagasló előadói tevékenységéért,
  • Schwarcz Sándor magánnyomozónak az OKDE oktatási programjában vállalt önzetlen kimagasló előadói tevékenységéért.Kapcsolatok fejlesztése terén végzett kimagasló tevékenységéért Dr. Garamvölgyi László r. dandártábornok a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács igazgatója, az OKDE bel-és külkapcsolatainak fejlődésében nyújtott kimagasló tevékenységéért vehette át az OKDE elnökségétől az emlék plakettet.


Kimagasló szakmai munkáért Szalóki Sándor ny. r.alezredes, magánnyomozó a magánnyomozás oktatásában, népszerűsítésében nyújtott elévülhetetlen érdemeiért vehette át az emlékplakettet.


Kitüntetettjeinknek ezúton is gratulálunk!Fotó: okdEPRESS

Fotóalbum:  OKDE közgyűlés 2017