Egységes Tudományos Törvényes

Budapest, 2018. február 28.

A rendészettudomány művelőinek mintegy két évtizedes vitája állt a február 28-án megrendezett workshop középpontjában.
Prof. Dr. Sallai János r. ezredes, a Rendészetelméleti- és Történeti Tanszék vezetője hangsúlyozta az esemény workshop jellegét, mint mondta, itt beszélgetésről, nem pedig egymás meggyőzéséről van szó. Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar (RTK) dékánja köszöntőjében utalt arra, hogy az eseményre meghívást kapott a rendvédelem fogalom alkotója, illetve követői is, de ők nem éltek a lehetőséggel.
Sallai János emlékeztette a résztvevőket arra, hogy hosszú ideje szinonimaként használjuk a rendészet és a rendvédelem kifejezést. Előadásában összefoglalta a fogalom történeti előzményeit, a többi között utalt az 1870-ben kiadott Fogarasi–Czuczor-féle szótárra, amelyben a rend-ész új alkotású szóként jelent meg. A tanszékvezető kutatásait összegezve elmondta, hogy a „rendészet” fogalom 1794-től 274 szakirodalmi forrásban szerepel, míg a „rendvédelem” 1989-től található meg, összesen 79 szakcikkben.


Prof. Dr. Finszter Géza professzor emeritus arról beszélt, hogy miért alakulhatott ki ilyen szenvedélyes vita a fogalmak körül. Visszatekintett a rendszerváltozás időszakára, amikor felvetődött a rendőrségi törvény megalkotásának szükségessége, egyúttal a mélyreható szervezeti átalakítás (depolitizálás, demilitarizálás, decentralizálás) és a messzire tekintő stratégia iránti igény. Ehhez találtak rá a Sallai János által bemutatott szellemi hagyatékra, másrészt rendelkezésre álltak a nyugat-európai és tengerentúli tapasztalatok. Végül a rendőrségi törvény négy évig készült, és a végeredmény nem az említett szellemi alapokon nyugodott. Finszter Géza hangsúlyozta, hogy a rendőrségi törvénynek garanciarendszernek kell lennie arra, hogy az önkény ne használhassa a rendőrséget. Mint mondta, a rendőr civil foglalkozás, a közigazgatásban van a helye. A professzor utalt arra, hogy a rendvédelem fogalom hívei hadtudományi szemléletet képviselnek, úgy vélik, hogy a bűnözés elleni küzdelem harc.


Dr. habil. Balla Zoltán egyetemi docens kijelentette, hogy nincs rendvédelem. A fogalom születésére visszaemlékezve felidézte, hogy 1989-ben a kifejezés megalkotója azt mondta: amennyiben van honvédelem, van rendvédelem is – miközben máig nem magyarázta meg senki sem, hogy mi a rendvédelem. Balla Zoltán összegzésül azt mondta, hogy a rendészet/rendvédelem dilemma álvita: „tekintsük a rendészet alternatív kifejezésének, nem többnek” – fogalmazott.


A workshopon dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy moderálásával a kérdéskör más aspektusai is terítékre kerültek. Dr. habil. Hautzinger Zoltán egyetemi docens, oktatási dékán helyettes a rendészet és a rendvédelem alaptörvényi jellemzőiről beszélt. Dr. Kovács Tamás egyetemi docens a Belügyminisztérium rendészeti és rendvédelmi feladatai 1867-1956 címmel, dr. Balla József r. alezredes, egyetemi docens pedig Határrendészet kontra határvédelem Magyarországon címmel tartott előadást.Fotó: NKE