Egységes Tudományos Törvényes

Budapest , 2018. szeptember 27.


Szakmai látogatás keretében kerestük fel Prof. Dr. Sallai János r. ezredest egyetemi tanárt az NKE Közjogi és Rendészettani Intézet, Rendészettörténeti Tanszék, Tanszékvezetőjét. A megbeszélés témája nem más volt, mint az OKDE Detektív Nyílt Műhely elnevezésű rendkívül népszerű oktatási programjának további fejlesztése, bővítési lehetőségei.


Dr. Herold Károly a beszélgetés kezdetén kiemelte: „az Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület kiemelt feladatának tekinti a magánnyomozói és detektív szakmát művelők speciális ismereteinek szélesítését. Oktatási programunk célja a szakmai ismeretek folyamatos fejlesztésén túl a fenntarthatóság megtartásával elősegíteni az egyén közösségekkel való együttműködését, az aktív jogkövető állampolgárság gyakorlását. Az elmúlt évek programjai nem csak az előadások sokszínűségét hozták magukkal, hanem a kívánt egyéni fejlődést is, hiszen a kezdetben a Detektív Nyílt Műhely programjai iránt még kevésbé érdeklődő kollégák figyelmét is felkeltették a változatos programok. A hallgatók az előadások során nagy érdeklődéssel, aktív közreműködéssel dolgozták fel a globális problémákkal foglalkozó témákat.”


Változó világunkban a tudományos konferenciák seregét vonultatja fel a szakma. Ez is jól mutatja, összességében mekkora tudás birtokosai vagyunk. Ez nagy kihívás, egyben hatalmas felelősség is. Mint fentiekből is jól visszatükröződik, a szakma, az előadók a konferenciákra koncentrálnak. Ekképpen igazságtalanul, de háttérbe szorultak azok a stúdióbeszélgetések ahol a hallgató és az előadó együtt végzi be az oktatást, együtt járja körbe és fedezi fel a témát. Sallai professzor, mint a beszélgetés során kiemelte rendkívül jónak és hasznosnak ítélte az OKDE oktatási programjának e motívumát. Véleménye szerint folytatni kell, havi rendszerességgel ezeket a stúdióbeszélgetéseket.


A találkozó alkalmával számos könyvritkaság is az asztalra került. Így boldogan lapozhattuk a még békebeli 1948. évi kiadású „SZOLGÁLATI SZABÁLYZATOT a Rendőrség részére”, vagy nézhettük át Rédey Miklós – Laky Imre „RENDŐRI LEXIKON” című könyvét, mely 1909. évben jelent meg. Remek lehetőség volt átlapozni A kisebb méretű ám annál zseniálisabb tartalmú 1903-as rendőri lexikont, ami szintén Révay Miklós és Laky Imre munkáját dicséri.


Fotó: okdEPRESS