Egységes Tudományos Törvényes

Budapest, 2019. március 27.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészettörténeti Tanszék Vezetőjének meghívására 2019. március 21-én részt vettünk az általuk szervezett tudományos tanácskozáson. A tudományos konferencia fő témája az 1918 – 1922 közötti részben vészterhes időszak rendvédelme volt. Befolyásolástól mentes kutatást végző, kiváló egyetemi kutatóktól megismerhettük ezen időszak valódi, reálisan bemutatott eseményit, történéseit.

Janza Frigyes, Sallai János
A korszak számos, napjainkig ható téves történeti feldolgozása, nézete került valódi megvilágításba helyezve. Új megvilágításba került az un. Lenin fiuk tevékenysége, a vörös és fehérterror, a román megszállás, Magyarország akkori új kormányzójának első lépései, bevonulása Budapestre. Fenti témával függött össze az „Új Világ született” címet viselő mai kiállítást bemutató és elemző előadás. Az előadó szerint, a modern eszközökkel és módszerekkel bemutatott lenyűgöző kiállítás egyes részei azonban manipulált történelemszemléletet tükrözött. Érdekfeszítő előadást kaptunk Sallai Jánostól, a Rendészettörténeti Tanszék vezetőjétől, aki a rendészettudomány történetéről adott áttekintést. A konferencián bemutatásra került, „A rendőr akadémiától az egyetemig „ címet viselő tanulmánykötet is.

Herold Károly

Szöveg: Dr. Herold Károly
Fotó: NKE – Bodó Pál