Egységes Tudományos Törvényes

Budapest, 2019. május 28.

Az OKDE elnökét, 65. születésnapján köszöntöttük. Sallay Károly 1971-ben került BM állomány. Első szolgálati helye a Készenléti Rendőri Ezred volt. A Rendőrtiszti Főiskola nappali tagozatán 1982-ben szerzett diplomát. Dolgozott a BRFK Közrendvédelmi Osztályán, majd három évtizeden keresztül a BRFK Hivatala, Nemzetközi Kapcsolatok Osztályán. 2009-ben vonult nyugállományba a BRFK Bűnmegelőzési Osztályáról. Nyugállományba vonulását követően is aktív tagja maradt a testületnek, így a BRFK Humán Igazgatási Szolgálat, Civil Kapu Toborzó Iroda munkatársa volt. 


Az International Police Association (IPA) nemzetközi szervezetnek 1988 óta oszlopos tagja. Aktív alapítói közreműködésével 1990. december 30-án 41 kollégájával létrehozza az Osztrák Szekció Magyarországi IPA Tagok Országos Egyesületét., mely egy év múlva 1991 decemberében önálló szervezeti egységként – IPA Magyar Szekció – 52. teljes jogú tagja lesz az IPA Világszervezetnek. Munkájában, életében rendkívül fontos helyet tölt be az így megalakult országos szervezet, melynek főtitkári feladatait három cikluson át látja el. A 2013-ban létrehozott Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület elnöke napjainkig. A rendőrségi főtanácsosi cím birtokosa. Számos kitüntetés és díj birtokos, így többek között az IPA PEB kitüntetéssel ismerte el a magyar szervezet létrehozásában végzett munkáját. Sok egészséget, további szakmai sikereket kívánunk!